python写个快速排序?

bluesky8月前 ⋅ 369 阅读


ChatGPT的回答仅作参考:

以下是Python实现的快速排序算法:

```python
def quick_sort(arr):
  if len(arr) <= 1:
    return arr
  else:
    pivot = arr[0]
    left = []
    right = []
    for i in range(1, len(arr)):
      if arr[i] < pivot:
        left.append(arr[i])
      else:
        right.append(arr[i])
    return quick_sort(left) + [pivot] + quick_sort(right)
```

该算法的时间复杂度为O(nlogn),其中n为数组的长度。

全部评论: 0

  相关推荐